WaterAid tackar!

diplom_1.inddUnder sommaren bad vi våra cafégäster att lägga 5 kr för ett glas kranvatten i en insamlingsbössa till WaterAid. Det blev 316 glas vatten eller annras sagt 1580 kr!

Ett STORT TACK

till dig som hjälpte oss att få ihop denna fantastiska summan! Vi hade lovad att lägga på samma belopp, vilket vi gjorde med glädje. WaterAid fick 3160 kr! Pengarna användas till hjälpprojekt som ger rent vatten till de som inte ha det.

Vi kommer fortsätta med insamlingen även nästa år i Café Kex och hoppas att få ännu mer att dricka kranvatten hos oss.  Hälsningar Ann & Kex