Dataskydd

GDPR – Information om behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen. För att kunna uppfylla dina rättigheter måste vi behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida.

Den här informationen är giltig och uppdaterades i maj 2018.

1. Vi som driver företaget Mellböda Gård HB och är ägare av den här hemsida https://mellboda-gard.com
Ann Kammerer & Wolfgang Kuhrt, Landsvägen Mellböda 74, S-38773 Löttorp, mellboda.gard@gmail.com

2. Hur vi samlar, behandlar & sparar dina personuppgifter

Vid olika tjänster som vi erbjuder fungerar vi som personsuppgiftsbiträde och därför hänvisar vi till följande personuppgiftsansvariga och deras information om behandling av personuppgifterna :
Vid betalning via bankgiro för våra tjänster och varor: SWEBANK
Vid kortbetalning för våra tjänster och varor: i Zettle
Vid betalning via SWISH för våra tjänster och varor: SWISH
Vid kontakt via mejl: Googlemail
Vid kontakt via telefon: Telia
Viid kontakt via sociala medier facebook, instagram eller liknande

Vid besök av vår hemsida gäller både providern och vi som ansvarig:
Vanligtvis registreras din besök på vår hemsida automatisk och informationen skickas till servern. Det händer utan att du märkar det och dina informationer sparas i en temporär fil. Följande personuppgifter samlas & sparas på det viset: und bis zur automatisierten Löschung nach einem Jahr gespeichert:
• din dators IP-adresse
• Datum och klockslag när du titta in på hemsidan
• Namn och URL av filen/sidan du tittar på
• URL-adressen ifrån du kommer, dvs på vilken hemsida du hade tittat innan, t.ex. google (Referrer-URL)
• Vilken browser och kanske även vilken operativsystem din dator använder och med vilken provider du surfer

3. Varför vi samlar in dina personuppgifter

Vid många moment har vi inte ett val att andra samla in dina uppgifter, t.ex. för att kunna erbjuda dig att du betalar med SWISH, behöver vi ditt samtycke om att SWISH samla in dina uppgifter. Som alternativ – där inga personuppgifterna samlas in – erbjuder vi (så länge den möjligheten finns) att du betalar oss kontant.
Samma sak gäller t.ex. när du besöker vår hemsida. Vi  behöver samla in dina personuppgifter för att
:
• kunna garantera en teknisk felfri uppvisning av vår hemsida
• kunna garantera ett felfritt och säkert besök på hemsidan
• kunna använda uppgifterna för statistiska och administrativa skäl
När du anlitar oss som Tyska hustomten behöver vi olika personuppgifter som vi behöver för att kunna hålla kontakt till dig, utför våra tjänster på din tomt och i ditt hus och för att kunna skicka vår faktura. Dessutom behöver vi fler uppgifter när vi ska ordnar med RUT- eller ROT-avdrag.

I GDPR så beskrivs detta i artikel 6, laglig grund för varför man behandlar uppgifter. Artikeln har följande paragrafer som är grund till laglig behandling:

  • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
  • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
  • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
  • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Berättigat intresse innebär att det görs en intresseavvägning mellan nyttan av behandlingen och risken för enskildas personliga integritet. Kan man inte ta stöd i sin behandling av någon av dessa punkter ovan så är behandlingen olaglig.

4. Online-kommentarer på hemsida
Skulle du vilja lämna en kommentar på hemsidan (just nu bara på bloggen, som är privat och skyddat med passord) så skriver du ditt kommentar i ett kontaktformular på hemsidan.Din mejladress skickas till ett gravatar-tjänst. Läs mer här.  Efter vi har godkänt ditt kommentar är din text och din profilbild  offentligt & synlig på hemsidan.

5. Integrerade filer från andra hemsidor
Det kan hända att vi använder bilder, video eller texter som är inbeddad i vår hemsida. Om du klicka på dem är det som om du besöker en annan hemsida, nämligen den som bilder, videon eller texten härstammer. Vi hänvisar på deras integritätspolicy. Om du inte lita på en annan hemsida, klicka inte på inbeddade video, bilder och texter. 😉

6. Lagringsperioder
Personuppgifterna behandlas inte längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att sparas i högst 10 år med hänsyn till  regler om preskription.


7. Datadeling med tredje part

Vi tillhandahåller ingen information till tredje part som inte är att betrakta som personuppgiftsbiträde om detta inte är nödvändigt för att vi måste följa en lagstadgad skyldighet.
Ett undantag skulle kunna vara om:
• du har gett ditt samtycke för att vi får vidrabefodra dina uppgifterna.
• vi behöver vidrabefodra dina personuppgifterna för att kunna får göra giltig våra rättigheter (som t.ex. att får betalt ifrån dig).
• vi är skyldig att lämna personuppgifterna genom ett lag.

8. Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss, oavsett hur denna information samlas in. Begäran om sådan information måste göras skriftligen. När vi är personuppgiftsbiträde skickar du begäran direkt till den personuppgiftsansvarige. Vidare har du rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av viss behandling av dina uppgifter, och att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Om vår behandling av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

9. Kontakta oss
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta
oss, skicka ett mail till mellboda.gard@gmail.com eller skicka ett brev till
ovanstående adress.